The Weeknd – Too Late şarkı sözleri türkçe çeviri

No-no, no-no, no-no-no
Hayır, hayır, hayır, hayır

I let you down, I led you on
Seni hayal kırıklığına uğrattım, seni açtım
I never thought I’d be here without you
Sensiz burada olacağımı hiç düşünmemiştim
Don’t let me drown inside your arms
Kollarının arasında boğulmama izin verme
Bad thoughts inside my mind
Aklımdaki kötü düşünceler
When the darkness comes, you’re my light, baby
Karanlık geldiğinde sen benim ışığımsın bebeğim
My light, baby, my light when it’s dark, yeah
Işığım, bebeğim, karanlıkta ışığım, evet
I’m too high, baby, too high, baby
Çok yüksekim bebeğim çok yüksek bebeğim
‘Cause I know right now, that I lost it (Hey)
çünkü biliyorum ki şimdi kaybettim

It’s way too late to save our souls, baby (Oh, oh, yeah)
Ruhlarımızı kurtarmak için çok geç bebeğim (Oh, oh, evet)
It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)
Çok geç, biz kendi başımızayız (Bebeğim, kendi başıma)
I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)
Hatalar yaptım, seni yanlış yaptım bebeğim (Oh, oh, evet)
It’s way too late to save my
Ruhumu kurtarmak için çok geç

I can’t trust (I can’t trust) where I live (Where I live) anymore (Anymore, anymore, anymore)
Artık yaşadığım yere güvenemiyorum
Sources say that we’re done, how would they know?
Kaynaklar bittiğimizi söylüyorlar, nasıl bilebilirlerdi?
We’re in Hell, it’s disguised as a paradise with flashing lights
Cehennemdeyiz, yanıp sönen ışıklarla bir cennet olarak gizlenmiş
I just wanna believe there’s so much more (Hey, hey, hey)
Sadece çok daha fazlası olduğuna inanmak istiyorum

It’s way too late to save our souls, baby (Oh, oh, yeah)
Ruhlarımızı kurtarmak için çok geç bebeğim (Oh, oh, evet)
It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)
Çok geç, biz kendi başımızayız (Bebeğim, kendi başıma)
I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)
Hatalar yaptım, seni yanlış yaptım bebeğim (Oh, oh, evet)
It’s way too late to save my
Ruhumu kurtarmak için çok geç

And, ooh, I tell myself I should get over you
Ve oh, kendime seni aşmam gerektiğini söylüyorum
I said ooh, I know I’d rather be all over you
Dedim ki, biliyorum her yerinde olmak istiyorum
I’m trying, trying, but I, I just want your body
Deniyorum, deniyorum, ama ben, sadece vücudunu istiyorum
Riding slow on top of me, girl, on top of me
Yavaşça üstüme biniyorum, kızım, üstüme
I want you, babe, ooh-ooh
Seni istiyorum bebeğim

It’s way too late (Late) to save our souls, baby (Souls, baby, oh, oh, yeah)
Ruhlarımızı kurtarmak için çok geç bebeğim (Ruhlar, bebek, oh, oh, evet)
It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)
Çok geç, biz kendi başımızayız (Bebeğim, kendi başıma)
I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)
Hatalar yaptım, seni yanlış yaptım bebeğim (Oh, oh, evet)
It’s way too late to save my
Ruhumu kurtarmak için çok geç

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan şarkı sözleri türkçe çeviri

Watch this video on YouTube Cardigan şarkı sözleri çeviri Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, …