The Weeknd – Too Late Songtekst Vertaling Nederlands

No-no, no-no, no-no-no
Nee nee nee nee

I let you down, I led you on
Ik heb je teleurgesteld, ik heb je geleid
I never thought I’d be here without you
Ik had nooit gedacht dat ik hier zonder jou zou zijn
Don’t let me drown inside your arms
Laat me niet in je armen verdrinken
Bad thoughts inside my mind
Slechte gedachten in mijn hoofd
When the darkness comes, you’re my light, baby
Als de duisternis komt, ben je mijn licht, schat
My light, baby, my light when it’s dark, yeah
Mijn licht, schat, mijn licht als het donker is, ja
I’m too high, baby, too high, baby
Ik ben te hoog, schat, te hoog, schat
‘Cause I know right now, that I lost it (Hey)
omdat ik weet dat ik het nu kwijt ben

It’s way too late to save our souls, baby (Oh, oh, yeah)
Het is veel te laat om onze ziel te redden, schat (Oh, oh, ja)
It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)
Het is veel te laat, we staan ​​er alleen voor (baby, alleen)
I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)
Ik heb fouten gemaakt, ik heb je verkeerd gedaan, schat (Oh, oh, ja)
It’s way too late to save my
Het is veel te laat om mijn ziel te redden

I can’t trust (I can’t trust) where I live (Where I live) anymore (Anymore, anymore, anymore)
Ik kan niet meer vertrouwen waar ik woon
Sources say that we’re done, how would they know?
Bronnen zeggen dat we klaar zijn, hoe zouden ze dat weten?
We’re in Hell, it’s disguised as a paradise with flashing lights
we zijn in de hel, het is vermomd als een paradijs met zwaailichten
I just wanna believe there’s so much more (Hey, hey, hey)
Ik wil gewoon geloven dat er zoveel meer is

It’s way too late to save our souls, baby (Oh, oh, yeah)
Het is veel te laat om onze ziel te redden, schat (Oh, oh, ja)
It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)
Het is veel te laat, we staan ​​er alleen voor (baby, alleen)
I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)
Ik heb fouten gemaakt, ik heb je verkeerd gedaan, schat (Oh, oh, ja)
It’s way too late to save my
Het is veel te laat om mijn ziel te redden

And, ooh, I tell myself I should get over you
En, oh, ik zeg tegen mezelf dat ik over je heen moet komen
I said ooh, I know I’d rather be all over you
Ik zei, ik weet dat ik liever helemaal over je heen ben
I’m trying, trying, but I, I just want your body
Ik probeer, probeer, maar ik wil gewoon je lichaam
Riding slow on top of me, girl, on top of me
Langzaam bovenop me rijden, meisje, bovenop me
I want you, babe, ooh-ooh
Ik wil je, schat

It’s way too late (Late) to save our souls, baby (Souls, baby, oh, oh, yeah)
Het is veel te laat om onze ziel te redden, schat (Zielen, schat, oh, oh, ja)
It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)
Het is veel te laat, we staan ​​er alleen voor (baby, alleen)
I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)
Ik heb fouten gemaakt, ik heb je verkeerd gedaan, schat (Oh, oh, ja)
It’s way too late to save my
Het is veel te laat om mijn ziel te redden

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …