The Weeknd – Too Late Text Piesne Preklad v Slovensky

No-no, no-no, no-no-no
Nie nie nie nie

I let you down, I led you on
Nechal som ťa dole, viedol som ťa ďalej
I never thought I’d be here without you
Nikdy som si nemyslel, že tu budem bez teba
Don’t let me drown inside your arms
Nenechajte ma utopiť sa vo vašich rukách
Bad thoughts inside my mind
Zlé myšlienky v mojej mysli
When the darkness comes, you’re my light, baby
Keď príde tma, ty si moje svetlo, zlato
My light, baby, my light when it’s dark, yeah
Moje svetlo, zlato, moje svetlo, keď je tma, áno
I’m too high, baby, too high, baby
Som príliš vysoko, zlato, príliš vysoko, zlato
‘Cause I know right now, that I lost it (Hey)
pretože viem, že som to stratil teraz

It’s way too late to save our souls, baby (Oh, oh, yeah)
Je príliš neskoro na to, aby sme zachránili naše duše, zlato (Oh, oh, áno)
It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)
Je príliš neskoro, sme sami (Baby, sám)
I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)
Urobil som chyby, urobil som ti zle, zlato (Oh, oh, áno)
It’s way too late to save my
Je príliš neskoro na záchranu mojej duše

I can’t trust (I can’t trust) where I live (Where I live) anymore (Anymore, anymore, anymore)
Už nemôžem uveriť tomu, kde žijem
Sources say that we’re done, how would they know?
Zdroje hovoria, že sme hotoví, ako by to mohli vedieť?
We’re in Hell, it’s disguised as a paradise with flashing lights
sme v pekle, je maskovaný ako raj s blikajúcimi svetlami
I just wanna believe there’s so much more (Hey, hey, hey)
Chcem len uveriť, že je toho oveľa viac

It’s way too late to save our souls, baby (Oh, oh, yeah)
Je príliš neskoro na to, aby sme zachránili naše duše, zlato (Oh, oh, áno)
It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)
Je príliš neskoro, sme sami (Baby, sám)
I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)
Urobil som chyby, urobil som ti zle, zlato (Oh, oh, áno)
It’s way too late to save my
Je príliš neskoro na záchranu mojej duše

And, ooh, I tell myself I should get over you
A, oh, hovorím si, že by som sa mal dostať cez teba
I said ooh, I know I’d rather be all over you
Povedal som, že viem, že budem radšej všade
I’m trying, trying, but I, I just want your body
Snažím sa, snažím sa, ale ja len chcem vaše telo
Riding slow on top of me, girl, on top of me
Pomaly na koni, dievča, na mne
I want you, babe, ooh-ooh
Chcem ťa, zlato

It’s way too late (Late) to save our souls, baby (Souls, baby, oh, oh, yeah)
Je príliš neskoro na to, aby sme zachránili naše duše, zlato (Duše, zlato, oh, oh, áno)
It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)
Je príliš neskoro, sme sami (Baby, sám)
I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)
Urobil som chyby, urobil som ti zle, zlato (Oh, oh, áno)
It’s way too late to save my
Je príliš neskoro na záchranu mojej duše

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …