The Weeknd – Too Late Text Písně Překlad v Český

No-no, no-no, no-no-no
Ne ne ne ne

I let you down, I led you on
Nechal jsem tě dolů, dovedl jsem tě dál
I never thought I’d be here without you
Nikdy jsem si nemyslel, že budu tady bez tebe
Don’t let me drown inside your arms
Nenech mě se utopit uvnitř tvých paží
Bad thoughts inside my mind
Špatné myšlenky v mé mysli
When the darkness comes, you’re my light, baby
Až přijde tma, jsi moje světlo, zlato
My light, baby, my light when it’s dark, yeah
Moje světlo, zlato, moje světlo, když je tma, ano
I’m too high, baby, too high, baby
Jsem příliš vysoko, zlato, příliš vysoko, zlato
‘Cause I know right now, that I lost it (Hey)
protože vím, že jsem to teď ztratil

It’s way too late to save our souls, baby (Oh, oh, yeah)
Je příliš pozdě na záchranu našich duší, zlato (Oh, ach, ano)
It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)
Je příliš pozdě, jsme sami (Baby, sám)
I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)
Dělal jsem chyby, udělal jsem špatně, zlato (Oh, ano, ano)
It’s way too late to save my
Je příliš pozdě na záchranu mé duše

I can’t trust (I can’t trust) where I live (Where I live) anymore (Anymore, anymore, anymore)
Už nemůžu věřit, kde žiji
Sources say that we’re done, how would they know?
Zdroje říkají, že jsme hotovi, jak by to mohli vědět?
We’re in Hell, it’s disguised as a paradise with flashing lights
jsme v pekle, je maskováno jako ráj s blikajícími světly
I just wanna believe there’s so much more (Hey, hey, hey)
Chci jen věřit, že je toho mnohem víc

It’s way too late to save our souls, baby (Oh, oh, yeah)
Je příliš pozdě na záchranu našich duší, zlato (Oh, ach, ano)
It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)
Je příliš pozdě, jsme sami (Baby, sám)
I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)
Dělal jsem chyby, udělal jsem špatně, zlato (Oh, ano, ano)
It’s way too late to save my
Je příliš pozdě na záchranu mé duše

And, ooh, I tell myself I should get over you
A, oh, říkám si, že bych se měl dostat přes tebe
I said ooh, I know I’d rather be all over you
Řekl jsem, že vím, že budu raději všude
I’m trying, trying, but I, I just want your body
Snažím se, snažím se, ale já jen chci vaše tělo
Riding slow on top of me, girl, on top of me
Pomalu na koni, holka, na mě
I want you, babe, ooh-ooh
Chci tě zlato

It’s way too late (Late) to save our souls, baby (Souls, baby, oh, oh, yeah)
Je příliš pozdě na to, abychom zachránili naše duše, zlato (Duše, zlato, oh, ano, ano)
It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)
Je příliš pozdě, jsme sami (Baby, sám)
I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)
Dělal jsem chyby, udělal jsem špatně, zlato (Oh, ano, ano)
It’s way too late to save my
Je příliš pozdě na záchranu mé duše

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …