TobyMac – Scars dalszöveg fordítás magyarul

No, no
Nem nem
Yeah I’m
Igen, én vagyok
Just beep it in right now
Csak most csörögj
I gotta go
mennem kell
Hey

Had you on my mind
Voltál a fejemben?
I had a little time
Volt egy kis időm
I know we kinda overdue (overdue, overdue)
Tudom, hogy valami késő (késő, késő)
Turnin’ back the pages
Az oldalak visszafordítása
To our younger days, yeah
Fiatalabb napjainkban, igen
I can still imagine you (imagine you, imagine you)
El tudom képzelni (képzeld el, képzeld el)

Boomin’ like the thunder
Mint a mennydörgés
Chasin’ life with wonder
Az élet csodával csábít
With fire that could light a room
Egy olyan tűzzel, amely fényt kelthet egy szobában
Bottom kinda fell out
Alsó fajta esett ki
Waited for the rebound
Várt a rebound
But you never made a move
De soha nem mentél át

When life cuts so deep
Amikor az élet olyan mélyre süllyed
Try and remember
Próbálj meg emlékezni

You, you’re not alone
Te nem vagy egyedül
We’ve all been there (been there, been there)
Mindannyian ott voltunk (ott voltunk, ott voltunk)
Scars come with livin’
A hegek élettel jönnek
You, you’re not alone
Te nem vagy egyedül
We’ve all been there, oh (been there, been there, oh)
Mindannyian ott voltunk, oh (voltál, ott voltam, oh)
So lift your head, lift your head
Emelje fel a fejét, emelje fel a fejét
Lift your head to where your help comes from
Emelje fel a fejét, ahonnan a segítséged származik
Yeah, you, you’re not alone
Igen, maga nem vagy egyedül
We’ve all been there
Mindannyian ott voltunk
Scars come with livin’ (with livin’, with livin’)
A hegek jönnek élő (élő, élő)

Life ain’t got no sequel
Az életnek nincs folytatása
We all broken people
Mindannyian összetörtünk az embereket
The only road to found is lost (found is lost, found is lost)
Az egyetlen megtalálható út elveszett (megtalálható elveszett, megtalálható elveszett)
Oversimplifyin’
leegyszerűsítek
Ain’t no shame in tryin’ (ain’t no shame in trying)
Nincs szégyen a kipróbálásban (nincs szégyen a kipróbálásban)
Passion never counts the cost (counts the cost)
A szenvedély soha nem számít a költségnek (számít a költségnek)

Now you won’t take my phone calls
Most nem veszi el a telefonhívásaimat
You won’t text me back at all
Nem fogsz visszaírni
I just want to see you
csak látni akarlak
I can’t stand to see you gone
Nem állhatok, hogy elmentél
Yesterday I missed you
Tegnap hiányzott neked
Yesterday I played your song
Tegnap játszottam a daloddal
I’m oversimplifyin’
Túlzásszerű vagyok
I’m oversimplifyin’
Túlzásszerű vagyok
(I’m oversimplifying, I’m oversimplifying, I’m oversimplifying)
(Túlságosan egyszerűen egyszerűbb vagyok, túlságosan egyszerűbb vagyok, túlságosan egyszerűbb vagyok)

But try and remember
De próbálj meg emlékezni

You, you’re not alone
Te nem vagy egyedül
We’ve all been there (been there, been there)
Mindannyian ott voltunk (ott voltunk, ott voltunk)
Scars come with livin’
A hegek élettel jönnek
You, you’re not alone
Te nem vagy egyedül
We’ve all been there, oh (been there, been there, oh)
Mindannyian ott voltunk, oh (voltál, ott voltam, oh)
So lift your head, lift your head
Emelje fel a fejét, emelje fel a fejét
Lift your head to where your help comes from
Emelje fel a fejét, ahonnan a segítséged származik
Yeah, you, you’re not alone
Igen, maga nem vagy egyedül
We’ve all been there (been there, been there)
Mindannyian ott voltunk (ott voltunk, ott voltunk)
Scars come with livin’
A hegek élettel jönnek

Scars come, scars come, oh, scars come
A hegek jönnek, a hegek jönnek, ó, jönnek a hegek
Oh, scars come with livin’
Ó, a hegek élettel jönnek
Scars come, scars come, oh, scars come
A hegek jönnek, a hegek jönnek, ó, jönnek a hegek
Oh, scars come with livin’
Ó, a hegek élettel jönnek

It doesn’t matter who you are (who you are)
Nem számít, ki vagy (ki vagy)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Ez a világ hagy valamiféle harci hegeket (harci hegek)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nem számít, ki vagy (ki vagy)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Ez a világ hagy valamiféle harci hegeket (harci hegek)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nem számít, ki vagy (ki vagy)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Ez a világ hagy valamiféle harci hegeket (harci hegek)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nem számít, ki vagy (ki vagy)
This world gon’ leave some battle scars (ooh)
Ez a világ elhagyja a harci hegeket (oh)

You, you’re not alone
Te nem vagy egyedül
We’ve all been there
Mindannyian ott voltunk
Scars come with livin’
A hegek élettel jönnek
You, you’re not alone, you’re not alone
Maga nem egyedül vagy, egyedül vagy
So lift your head up (scars come, scars come) (head up)
Tehát emelje fel a fejét (hegek jönnek, hegek jönnek) (fej fel)
To where your help comes from
Ahol a segítséged származik
Lift your head up (scars come, scars come) (head up, head up)
Emelje fel a fejét (hegek jönnek, hegek jönnek) (fejjel felfelé)
Oh, scars come with livin’
Ó, a hegek élettel jönnek
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your hea-hea-head)
Emelje fel a fejét (hegek jönnek, hegek jönnek), (emelje fel a fejét, emelje fel a fejét, emelje fel a fejed)
To where your help comes from
Ahol a segítséged származik
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your head)
Emelje fel a fejét (hegek jönnek, hegek jönnek), (emelje fel a fejét, emelje fel a fejét, emelje fel a fejed)
Oh, scars come with livin’
Ó, a hegek élettel jönnek
Lift your head up (scars come, scars come) (head up, head up)
Emelje fel a fejét (hegek jönnek, hegek jönnek) (fejjel felfelé)

It doesn’t matter who you are (who you are)
Nem számít, ki vagy (ki vagy)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Ez a világ hagy valamiféle harci hegeket (harci hegek)
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your head)
Emelje fel a fejét (hegek jönnek, hegek jönnek), (emelje fel a fejét, emelje fel a fejét, emelje fel a fejed)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nem számít, ki vagy (ki vagy)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Ez a világ hagy valamiféle harci hegeket (harci hegek)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nem számít, ki vagy (ki vagy)
This world gon’ leave some battle scars
Ez a világ hagyja el a harci sebeket

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan dalszöveg Magyar fordítása

Watch this video on YouTube Cardigan dalszöveg fordítása Vintage tee, brand new phoneVintage póló, vadonatúj …