TobyMac – Scars şarkı sözleri türkçe çeviri

No, no
Hayır hayır
Yeah I’m
Evet öyleyim
Just beep it in right now
Sadece şu anda korna
I gotta go
gitmem gerek
Hey
Hey

Had you on my mind
Aklımda olsaydın
I had a little time
Biraz zaman geçirdim
I know we kinda overdue (overdue, overdue)
Biliyorum, gecikmiş bir durumuz (gecikmiş, gecikmiş)
Turnin’ back the pages
Sayfaları geri çevirme
To our younger days, yeah
Genç günlerimize evet
I can still imagine you (imagine you, imagine you)
Seni hayal edebiliyorum (hayal edin, hayal edin)

Boomin’ like the thunder
Gök gürültüsü gibi patlama
Chasin’ life with wonder
Merakla hayatı kovalamak
With fire that could light a room
Bir odayı yakabilecek bir ateşle
Bottom kinda fell out
Alt tür düştü
Waited for the rebound
Geri tepmeyi bekledim
But you never made a move
Ama hiç hareket etmedin

When life cuts so deep
Hayat çok derinden kesildiğinde
Try and remember
Dene ve hatırla

You, you’re not alone
Sen, yalnız değilsin
We’ve all been there (been there, been there)
Hepimiz orada bulunduk (orada bulundum, orada bulundum)
Scars come with livin’
Yara izleri yaşamaya geliyor
You, you’re not alone
Sen, yalnız değilsin
We’ve all been there, oh (been there, been there, oh)
Hepimiz oradaydık, oh (orada, orada bulundum, oh)
So lift your head, lift your head
Kafanı kaldır, kafanı kaldır.
Lift your head to where your help comes from
Kafanızı, yardımınızın geldiği yere kaldırın.
Yeah, you, you’re not alone
Evet, sen yalnız değilsin
We’ve all been there
Hepimiz orada bulunduk
Scars come with livin’ (with livin’, with livin’)
Yara izleri yaşama ile birlikte yaşar

Life ain’t got no sequel
Hayatın bir devamı yok
We all broken people
Hepimiz insanları kırdık
The only road to found is lost (found is lost, found is lost)
Bulunan tek yol kayboldu (bulundu kayıp, bulundu kayıp)
Oversimplifyin’
basitleştiriyorsun
Ain’t no shame in tryin’ (ain’t no shame in trying)
Denemede utanç yoktur (denemede utanç yoktur)
Passion never counts the cost (counts the cost)
Tutku asla maliyeti hesaba katmaz (maliyeti gösterir)

Now you won’t take my phone calls
Şimdi telefon görüşmeleri yapmayacaksın
You won’t text me back at all
Bana mesaj atmayacaksın
I just want to see you
ben sadece seni görmek istiyorum
I can’t stand to see you gone
Seni görmeye dayanamıyorum
Yesterday I missed you
Dün seni özledim
Yesterday I played your song
Dün senin şarkını çaldım
I’m oversimplifyin’
Ben aşırı basitleştiriyorum
I’m oversimplifyin’
Ben aşırı basitleştiriyorum
(I’m oversimplifying, I’m oversimplifying, I’m oversimplifying)
(Ben aşırı basitleştiriyorum, aşırı basitleştiriyorum, aşırı basitleştiriyorum)

But try and remember
Ama dene ve hatırla

You, you’re not alone
Sen, yalnız değilsin
We’ve all been there (been there, been there)
Hepimiz orada bulunduk (orada bulundum, orada bulundum)
Scars come with livin’
Yara izleri yaşamaya geliyor
You, you’re not alone
Sen, yalnız değilsin
We’ve all been there, oh (been there, been there, oh)
Hepimiz oradaydık, oh (orada, orada bulundum, oh)
So lift your head, lift your head
Kafanı kaldır, kafanı kaldır.
Lift your head to where your help comes from
Kafanızı, yardımınızın geldiği yere kaldırın.
Yeah, you, you’re not alone
Evet, sen yalnız değilsin
We’ve all been there (been there, been there)
Hepimiz orada bulunduk (orada bulundum, orada bulundum)
Scars come with livin’
Yara izleri yaşamaya geliyor

Scars come, scars come, oh, scars come
Yara izleri geliyor, yara izleri geliyor, yara izi geliyor
Oh, scars come with livin’
Oh, yara izleri yaşamaya geliyor
Scars come, scars come, oh, scars come
Yara izleri geliyor, yara izleri geliyor, yara izi geliyor
Oh, scars come with livin’
Oh, yara izleri yaşamaya geliyor

It doesn’t matter who you are (who you are)
Kim olduğun önemli değil (kimsin)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Bu dünya bazı savaş izlerini bırakacak (savaş izleri)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Kim olduğun önemli değil (kimsin)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Bu dünya bazı savaş izlerini bırakacak (savaş izleri)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Kim olduğun önemli değil (kimsin)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Bu dünya bazı savaş izlerini bırakacak (savaş izleri)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Kim olduğun önemli değil (kimsin)
This world gon’ leave some battle scars (ooh)
Bu dünya bazı savaş izlerini bırakacak (oh)

You, you’re not alone
Sen, yalnız değilsin
We’ve all been there
Hepimiz orada bulunduk
Scars come with livin’
Yara izleri yaşamaya geliyor
You, you’re not alone, you’re not alone
Sen, yalnız değilsin, yalnız değilsin
So lift your head up (scars come, scars come) (head up)
Öyleyse başını kaldır (yara izleri gelir, izler gelir) (baş yukarı)
To where your help comes from
Yardımın nereden geldiğini
Lift your head up (scars come, scars come) (head up, head up)
Başını kaldır (yara izleri gelir, izler gelir) (baş yukarı, yukarı kalkar)
Oh, scars come with livin’
Oh, yara izleri yaşamaya geliyor
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your hea-hea-head)
Kafanı kaldır (yaralar gelir, yaralar gelir), (başını kaldır, başını kaldır, başını kaldır)
To where your help comes from
Yardımın nereden geldiğini
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your head)
Kafanı kaldır (yaralar gelir, yaralar gelir), (başını kaldır, başını kaldır, başını kaldır)
Oh, scars come with livin’
Oh, yara izleri yaşamaya geliyor
Lift your head up (scars come, scars come) (head up, head up)
Başını kaldır (yara izleri gelir, izler gelir) (baş yukarı, yukarı kalkar)

It doesn’t matter who you are (who you are)
Kim olduğun önemli değil (kimsin)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Bu dünya bazı savaş izlerini bırakacak (savaş izleri)
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your head)
Kafanı kaldır (yaralar gelir, yaralar gelir), (başını kaldır, başını kaldır, başını kaldır)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Kim olduğun önemli değil (kimsin)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Bu dünya bazı savaş izlerini bırakacak (savaş izleri)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Kim olduğun önemli değil (kimsin)
This world gon’ leave some battle scars
Bu dünya bazı savaş izlerini bırakacak