TobyMac – Scars Songtekst Vertaling Nederlands

No, no
Nee nee
Yeah I’m
Ja dat ben ik
Just beep it in right now
Blaas het nu gewoon in
I gotta go
ik moet gaan
Hey
Hallo

Had you on my mind
Had je me in gedachten
I had a little time
Ik had een beetje tijd
I know we kinda overdue (overdue, overdue)
Ik weet dat we een beetje achterstallig zijn (achterstallig, te laat)
Turnin’ back the pages
De pagina’s terugdraaien
To our younger days, yeah
Tot onze jongere dagen, ja
I can still imagine you (imagine you, imagine you)
Ik kan me je nog steeds voorstellen (stel je voor, stel je je voor)

Boomin’ like the thunder
Sterk als het onweer
Chasin’ life with wonder
Het leven achterna met verwondering
With fire that could light a room
Met een vuur dat een kamer zou kunnen aansteken
Bottom kinda fell out
Onderkant soort viel uit
Waited for the rebound
Wachtte op de rebound
But you never made a move
Maar je hebt nooit een zet gedaan

When life cuts so deep
Wanneer het leven zo diep snijdt
Try and remember
Probeer het te onthouden

You, you’re not alone
Jij bent niet de enige
We’ve all been there (been there, been there)
We zijn er allemaal geweest (daar geweest, daar geweest)
Scars come with livin’
Littekens komen met leven
You, you’re not alone
Jij bent niet de enige
We’ve all been there, oh (been there, been there, oh)
We zijn er allemaal geweest, oh (er geweest, daar geweest, oh)
So lift your head, lift your head
Dus til je hoofd op, til je hoofd op
Lift your head to where your help comes from
Til je hoofd op naar waar je hulp vandaan komt
Yeah, you, you’re not alone
Ja, jij bent niet de enige
We’ve all been there
We zijn er allemaal geweest
Scars come with livin’ (with livin’, with livin’)
Littekens komen met leven (met leven, met leven)

Life ain’t got no sequel
Het leven heeft geen vervolg
We all broken people
We hebben allemaal mensen gebroken
The only road to found is lost (found is lost, found is lost)
De enige weg om gevonden te worden is verloren (gevonden is verloren, gevonden is verloren)
Oversimplifyin’
te simpel
Ain’t no shame in tryin’ (ain’t no shame in trying)
Er is geen schande om te proberen (er is geen schaamte om te proberen)
Passion never counts the cost (counts the cost)
Passie telt nooit de kosten (telt de kosten)

Now you won’t take my phone calls
Nu neem je mijn telefoontjes niet aan
You won’t text me back at all
Je zal me helemaal niet sms’en
I just want to see you
ik wil je gewoon zien
I can’t stand to see you gone
Ik kan het niet verdragen dat je weg bent
Yesterday I missed you
Gisteren heb ik je gemist
Yesterday I played your song
Gisteren heb ik je liedje gespeeld
I’m oversimplifyin’
Ik ben overdreven simplistisch
I’m oversimplifyin’
Ik ben overdreven simplistisch
(I’m oversimplifying, I’m oversimplifying, I’m oversimplifying)
(Ik ben te simpel, ik ben te simpel, ik ben te simpel)

But try and remember
Maar probeer het en onthoud

You, you’re not alone
Jij bent niet de enige
We’ve all been there (been there, been there)
We zijn er allemaal geweest (daar geweest, daar geweest)
Scars come with livin’
Littekens komen met leven
You, you’re not alone
Jij bent niet de enige
We’ve all been there, oh (been there, been there, oh)
We zijn er allemaal geweest, oh (er geweest, daar geweest, oh)
So lift your head, lift your head
Dus til je hoofd op, til je hoofd op
Lift your head to where your help comes from
Til je hoofd op naar waar je hulp vandaan komt
Yeah, you, you’re not alone
Ja, jij bent niet de enige
We’ve all been there (been there, been there)
We zijn er allemaal geweest (daar geweest, daar geweest)
Scars come with livin’
Littekens komen met leven

Scars come, scars come, oh, scars come
Littekens komen, littekens komen, oh, littekens komen
Oh, scars come with livin’
Oh, littekens komen met leven
Scars come, scars come, oh, scars come
Littekens komen, littekens komen, oh, littekens komen
Oh, scars come with livin’
Oh, littekens komen met leven

It doesn’t matter who you are (who you are)
Het maakt niet uit wie je bent (wie je bent)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Deze wereld zal wat gevechtslittekens achterlaten (gevechtslittekens)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Het maakt niet uit wie je bent (wie je bent)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Deze wereld zal wat gevechtslittekens achterlaten (gevechtslittekens)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Het maakt niet uit wie je bent (wie je bent)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Deze wereld zal wat gevechtslittekens achterlaten (gevechtslittekens)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Het maakt niet uit wie je bent (wie je bent)
This world gon’ leave some battle scars (ooh)
Deze wereld zal wat gevechtslittekens achterlaten (oh)

You, you’re not alone
Jij bent niet de enige
We’ve all been there
We zijn er allemaal geweest
Scars come with livin’
Littekens komen met leven
You, you’re not alone, you’re not alone
Jij, jij bent niet alleen, je bent niet de enige
So lift your head up (scars come, scars come) (head up)
Dus til je hoofd op (littekens komen, littekens komen) (hoofd omhoog)
To where your help comes from
Waar je hulp vandaan komt
Lift your head up (scars come, scars come) (head up, head up)
Til je hoofd op (littekens komen, littekens komen) (hoofd omhoog, hoofd omhoog)
Oh, scars come with livin’
Oh, littekens komen met leven
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your hea-hea-head)
Til je hoofd op (littekens komen, littekens komen), (til je hoofd op, til je hoofd op, til je hoofd op)
To where your help comes from
Waar je hulp vandaan komt
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your head)
Til je hoofd op (littekens komen, littekens komen), (til je hoofd op, til je hoofd op, til je hoofd op)
Oh, scars come with livin’
Oh, littekens komen met leven
Lift your head up (scars come, scars come) (head up, head up)
Til je hoofd op (littekens komen, littekens komen) (hoofd omhoog, hoofd omhoog)

It doesn’t matter who you are (who you are)
Het maakt niet uit wie je bent (wie je bent)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Deze wereld zal wat gevechtslittekens achterlaten (gevechtslittekens)
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your head)
Til je hoofd op (littekens komen, littekens komen), (til je hoofd op, til je hoofd op, til je hoofd op)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Het maakt niet uit wie je bent (wie je bent)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Deze wereld zal wat gevechtslittekens achterlaten (gevechtslittekens)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Het maakt niet uit wie je bent (wie je bent)
This world gon’ leave some battle scars
Deze wereld zal wat littekens achterlaten

Published
Categorized as Dutch