TobyMac – Scars Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

No, no
Nie? Nie
Yeah I’m
tak jestem
Just beep it in right now
Po prostu włóż to teraz
I gotta go
muszę iść
Hey
Hej

Had you on my mind
Miałeś na myśli
I had a little time
Miałem trochę czasu
I know we kinda overdue (overdue, overdue)
Wiem, że jesteśmy trochę zalegli (zaległy, spóźniony)
Turnin’ back the pages
Odwracanie stron
To our younger days, yeah
Do naszych młodszych dni, tak
I can still imagine you (imagine you, imagine you)
Nadal mogę sobie wyobrazić (wyobraź sobie, wyobraź sobie)

Boomin’ like the thunder
Buczący jak grzmot
Chasin’ life with wonder
Gonić życie z podziwem
With fire that could light a room
Z ogniem, który mógłby oświetlić pokój
Bottom kinda fell out
Dolny rodzaj wypadł
Waited for the rebound
Czekałem na odbicie
But you never made a move
Ale nigdy się nie ruszyłeś

When life cuts so deep
Kiedy życie tnie tak głęboko
Try and remember
Spróbuj i pamiętaj

You, you’re not alone
Ty nie jesteś sam
We’ve all been there (been there, been there)
Wszyscy byliśmy tam (byliśmy tam, byliśmy tam)
Scars come with livin’
Blizny mają życie
You, you’re not alone
Ty nie jesteś sam
We’ve all been there, oh (been there, been there, oh)
Wszyscy byliśmy tam, oh (byliśmy tam, byliśmy tam, oh)
So lift your head, lift your head
Podnieś głowę, podnieś głowę
Lift your head to where your help comes from
Podnieś głowę do miejsca, z którego pochodzi pomoc
Yeah, you, you’re not alone
Tak, ty nie jesteś sam
We’ve all been there
Wszyscy byliśmy tam
Scars come with livin’ (with livin’, with livin’)
Blizny pochodzą z życia (z życia, z życia)

Life ain’t got no sequel
Życie nie ma kontynuacji
We all broken people
Wszyscy załamaliśmy ludzi
The only road to found is lost (found is lost, found is lost)
Jedyna droga do znalezienia jest stracona (znaleziono zagubioną, znaleziono zaginioną)
Oversimplifyin’
Niewystarczające
Ain’t no shame in tryin’ (ain’t no shame in trying)
Nie ma wstydu w próbowaniu (nie ma wstydu w próbowaniu)
Passion never counts the cost (counts the cost)
Pasja nigdy nie liczy się kosztem (liczy się koszt)

Now you won’t take my phone calls
Teraz nie odbierzesz połączeń telefonicznych
You won’t text me back at all
W ogóle mnie nie odpiszesz
I just want to see you
po prostu chcę cię zobaczyć
I can’t stand to see you gone
Nie mogę znieść widoku, że cię nie ma
Yesterday I missed you
Wczoraj za tobą tęskniłem
Yesterday I played your song
Wczoraj grałem twoją piosenkę
I’m oversimplifyin’
Upraszczam bardzo
I’m oversimplifyin’
Upraszczam bardzo
(I’m oversimplifying, I’m oversimplifying, I’m oversimplifying)
(Upraszczam, upraszczam, upraszczam bardzo)

But try and remember
Ale spróbuj i pamiętaj

You, you’re not alone
Ty nie jesteś sam
We’ve all been there (been there, been there)
Wszyscy byliśmy tam (byliśmy tam, byliśmy tam)
Scars come with livin’
Blizny mają życie
You, you’re not alone
Ty nie jesteś sam
We’ve all been there, oh (been there, been there, oh)
Wszyscy byliśmy tam, oh (byliśmy tam, byliśmy tam, oh)
So lift your head, lift your head
Podnieś głowę, podnieś głowę
Lift your head to where your help comes from
Podnieś głowę do miejsca, z którego pochodzi pomoc
Yeah, you, you’re not alone
Tak, ty nie jesteś sam
We’ve all been there (been there, been there)
Wszyscy byliśmy tam (byliśmy tam, byliśmy tam)
Scars come with livin’
Blizny mają życie

Scars come, scars come, oh, scars come
Pojawiają się blizny, pojawiają się blizny, o, pojawiają się blizny
Oh, scars come with livin’
Och, blizny przychodzą z życiem
Scars come, scars come, oh, scars come
Pojawiają się blizny, pojawiają się blizny, o, pojawiają się blizny
Oh, scars come with livin’
Och, blizny przychodzą z życiem

It doesn’t matter who you are (who you are)
Nie ma znaczenia kim jesteś (kim jesteś)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Ten świat pozostawi blizny bojowe (blizny bojowe)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nie ma znaczenia kim jesteś (kim jesteś)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Ten świat pozostawi blizny bojowe (blizny bojowe)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nie ma znaczenia kim jesteś (kim jesteś)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Ten świat pozostawi blizny bojowe (blizny bojowe)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nie ma znaczenia kim jesteś (kim jesteś)
This world gon’ leave some battle scars (ooh)
Ten świat zostawi jakieś blizny bojowe (oh)

You, you’re not alone
Ty nie jesteś sam
We’ve all been there
Wszyscy byliśmy tam
Scars come with livin’
Blizny mają życie
You, you’re not alone, you’re not alone
Ty, nie jesteś sam, nie jesteś sam
So lift your head up (scars come, scars come) (head up)
Podnieś głowę do góry (pojawiają się blizny, pojawiają się blizny) (głowa w górę)
To where your help comes from
Skąd twoja pomoc pochodzi
Lift your head up (scars come, scars come) (head up, head up)
Podnieś głowę do góry (pojawiają się blizny, pojawiają się blizny) (głowa do góry, głowa do góry)
Oh, scars come with livin’
Och, blizny przychodzą z życiem
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your hea-hea-head)
Podnieś głowę do góry (pojawiają się blizny, pojawiają się blizny) (podnieś głowę, podnieś głowę, podnieś głowę)
To where your help comes from
Skąd twoja pomoc pochodzi
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your head)
Podnieś głowę do góry (pojawiają się blizny, pojawiają się blizny) (podnieś głowę, podnieś głowę, podnieś głowę)
Oh, scars come with livin’
Och, blizny przychodzą z życiem
Lift your head up (scars come, scars come) (head up, head up)
Podnieś głowę do góry (pojawiają się blizny, pojawiają się blizny) (głowa do góry, głowa do góry)

It doesn’t matter who you are (who you are)
Nie ma znaczenia kim jesteś (kim jesteś)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Ten świat pozostawi blizny bojowe (blizny bojowe)
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your head)
Podnieś głowę do góry (pojawiają się blizny, pojawiają się blizny) (podnieś głowę, podnieś głowę, podnieś głowę)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nie ma znaczenia kim jesteś (kim jesteś)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Ten świat pozostawi blizny bojowe (blizny bojowe)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nie ma znaczenia kim jesteś (kim jesteś)
This world gon’ leave some battle scars
Ten świat pozostawi jakieś blizny bojowe

Published
Categorized as Polish