Tom Odell – Half As Good As You Songtekst Vertaling Nederlands

I’m sick to death of eating breakfast on my own
Ik ben doodziek van het alleen ontbijten
Starting out my daily blues
Mijn dagelijkse blues beginnen
(Hmmm)
(Hm)

I’m sick to death of spilling coffee on my phone
Ik ben doodziek van het morsen van koffie op mijn telefoon
(Oooh)
(Oh)
Scrolling through pictures of you
Bladeren door foto’s van jou
I’d like to say that maybe we could work it out
Ik zou willen zeggen dat we het misschien zouden kunnen oplossen
But I know that it’s no use
Maar ik weet dat het geen zin heeft

If I ever find anyone half as good as you
Als ik ooit iemand vind die half zo goed is als jij
I think maybe that will do
Ik denk dat dat misschien zal lukken
(Oooh)
(Oh)

I kissed a stranger in the hallway late last night
Ik heb laat in de nacht een vreemdeling in de gang gekust
He was wearing purple shoes
Hij droeg paarse schoenen
I asked him when he kissed me, could he close his eyes?
Ik vroeg hem wanneer hij me kuste, kon hij zijn ogen sluiten
But he just looked at me confused
Maar hij keek me alleen maar verward aan
And people say my expectations are too high
En mensen zeggen dat mijn verwachtingen te hoog zijn
But I’m not asking for the moon
Maar ik vraag niet om de maan

If I ever find anyone half as good as you
Als ik ooit iemand vind die half zo goed is als jij
I think maybe that will do
Ik denk dat dat misschien zal lukken
If I ever find anyone half as good as you
Als ik ooit iemand vind die half zo goed is als jij
I think maybe that will do
Ik denk dat dat misschien zal lukken

Oh, I’m so sick of laying here
Oh, ik ben het zo zat om hier te liggen
So sick of counting tears
Zo ziek van het tellen van tranen
Comparing everyone to you
Vergelijk iedereen met jou
Oh, oh
Oh Oh
Oh, I’m so sick of waiting here
Oh, ik ben er zo ziek van om hier te wachten
So frustrated
Zo gefrustreerd
My suspicions are you’re laying there and thinking of me too
Mijn vermoedens zijn dat je daar ligt en ook aan mij denkt

I learned the lyrics yesterday to all your songs
Ik heb de tekst gisteren geleerd voor al je liedjes
There was one I couldn’t do
Er was er een die ik niet kon doen
I think the lyric went
Ik denk dat de tekst is gegaan
“You’ll miss me when I’m gone”
Je zal me missen als ik weg ben
But the cords, I was confused
Maar de koorden, ik was in de war
I’d ask you ’round and you could tell me where I’m wrong
Ik zou je rondvragen en je zou me kunnen vertellen waar ik het mis heb
But then I know you’d just refuse
Maar dan weet ik dat je gewoon zou weigeren
Refuse
Weigeren

If I ever find anyone half as good as you
Als ik ooit iemand vind die half zo goed is als jij
I think maybe that will do
Ik denk dat dat misschien zal lukken
Ooooh
Oh
If I ever find anyone half as good as you
Als ik ooit iemand vind die half zo goed is als jij
I think maybe that will do
Ik denk dat dat misschien zal lukken

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …