Twenty One Pilots – Chlorine Songtekst Vertaling Nederlands

So where are you? It’s been a little while
Dus waar ben je? Het is een tijdje geleden

Sippin’ on straight chlorine, let the vibes slide over me
Nippend aan het zuivere chloor laat je de vibes over me glijden
This beat is a chemical, beat is a chemical
Deze beat is een chemische stof, beat is een chemische stof
When I leave don’t save my seat, I’ll be back when it’s all complete
Wanneer ik vertrek, mijn stoel niet redden, zal ik terug zijn wanneer het allemaal compleet is
The moment is medical, moment is medical
Het moment is medisch, het moment is medisch
Sippin’ on straight chlorine
Nippen op zuiver chloor

Lovin’ what I’m tastin’
Ik hou van wat ik proef
Venom on my tongue
Gif op mijn tong
Dependant at times
Afhankelijk van tijden
Poisonous vibration
Giftige trillingen
Help my body run
Help mijn lichaam rennen

I’m runnin’ for my li-i-i-i-i-i-fe
Ik ren voor mijn leven
Runnin’ for my li-i-i-i-i-i-fe
Rennen voor mijn leven

Sippin’ on straight chlorine, let the vibes slide over me
Nippend aan het zuivere chloor laat je de vibes over me glijden
This beat is a chemical, beat is a chemical
Deze beat is een chemische stof, beat is een chemische stof
When I leave don’t save my seat, I’ll be back when it’s all complete
Wanneer ik vertrek, mijn stoel niet redden, zal ik terug zijn wanneer het allemaal compleet is
The moment is medical, moment is medical
Het moment is medisch, het moment is medisch
Sippin’ on straight chlorine
Nippen op zuiver chloor

Fall out of formation
Uit formatie vallen
I plan my escape from walls they confined
Ik plan mijn ontsnapping uit muren die ze hebben ingesloten
Rebel red carnation
Rebellen rode anjer
Grows while I decay
Groeit terwijl ik rot

I’m runnin’ for my li-i-i-i-i-i-fe
Ik ren voor mijn leven
Runnin’ for my li-i-i-i-i-i-fe
Rennen voor mijn leven
Yeah, I’m runnin’ for my li-i-i-i-i-i-fe
Ja, ik ren voor mijn leven
Runnin’ for my li-i-i-i-i-i-fe
Rennen voor mijn leven

Had you in my coat pocket, where I kept my rebel red
Had je in mijn jaszak, waar ik mijn rebel rood hield
I felt I was invincible, you wrapped around my head
Ik voelde dat ik onoverwinnelijk was, je wikkelde rond mijn hoofd
Now different lives I lead, my body lives on lead
Verschillende levens leid ik nu, mijn lichaam leeft voort van leiding
The last two line may read incorrect until said
De laatste twee regels kunnen verkeerd worden gelezen totdat gezegd
The lead is terrible in flavour
De voorsprong is vreselijk van smaak
But now you double as a papermaker
Maar nu verdubbel je als een papiermaker
I despise you sometimes
Ik veracht je soms
I love to hate the fight and you in my life is like
Ik hou ervan om het gevecht te haten en jij in mijn leven is zo

Sippin’ on straight chlorine, let the vibes slide over me
Nippend aan het zuivere chloor laat je de vibes over me glijden
This beat is a chemical, beat is a chemical
Deze beat is een chemische stof, beat is een chemische stof
When I leave don’t save my seat, I’ll be back when it’s all complete
Wanneer ik vertrek, mijn stoel niet redden, zal ik terug zijn wanneer het allemaal compleet is
The moment is medical, moment is medical
Het moment is medisch, het moment is medisch
Sippin’ on straight chlorine
Nippen op zuiver chloor

Let the fire, let the fire
Laat het vuur, laat het vuur
Let the fire, let the fire
Laat het vuur, laat het vuur
Feed us a chemical
Geef ons een chemische stof
Let the fire, let the fire
Laat het vuur, laat het vuur
Let the fire, let the fire
Laat het vuur, laat het vuur
Moment is medical
Moment is medisch
Sippin’ on straight chlorine
Nippen op zuiver chloor
Let the fire, let the fire
Laat het vuur, laat het vuur
Let the fire, let the fire
Laat het vuur, laat het vuur
Feed us a chemical
Geef ons een chemische stof
Let the fire, let the fire
Laat het vuur, laat het vuur
Let the fire, let the fire
Laat het vuur, laat het vuur
Moment is medical
Moment is medisch
Sippin’ on straight chlorine
Nippen op zuiver chloor

I’m so sorry, I forgot you
Het spijt me zo, ik ben je vergeten
Let me catch you up to speed
Laat me je vangen
I’ve been tested like the end of
Ik ben getest als het einde van
A weathered flag that’s by the sea
Een vliegende vlag die bij de zee is

Can you build my house with pieces?
Kun je mijn huis bouwen met stukjes?
I’m just a chemical
Ik ben maar een chemische stof
Can you build my house with pieces?
Kun je mijn huis bouwen met stukjes?
I’m just a chemical
Ik ben maar een chemische stof
Can you build my house with pieces?
Kun je mijn huis bouwen met stukjes?
I’m just a chemical
Ik ben maar een chemische stof
Can you build my house with pieces?
Kun je mijn huis bouwen met stukjes?
I’m just a chemical
Ik ben maar een chemische stof

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …