twenty one pilots – Level of Concern Sangtekster Oversættelse til Dansk

Need you, tell me
Jeg har brug for, at du fortæller mig det
Need you, tell me
Jeg har brug for, at du fortæller mig det

Panic on the brain, world has gone insane
Der er panik i hjernen, verden er gået sindssyg
Things are starting to get heavy, mm
Tingene begynder at blive tunge
I can’t help but think I haven’t felt this way
Jeg kan ikke undgå, at jeg ikke har følt det på den måde
Since I asked you to go steady
Da jeg bad dig gå jævnt

Wonderin’ would you be my little quarantine?
Spekulerer du på, at du skulle være min lille karantæne?
Or is this the way it ends?
Eller er det sådan, det slutter?

‘Cause I told you my level of concern
fordi jeg fortalte dig mit niveau af bekymring
But you walked by like you never heard
Men du gik forbi, som du aldrig har hørt
And you could bring down my level of concern
Og du kan sænke mit bekymringsniveau
Just need you to tell me we’re alright
Bare brug for at du fortæller mig, at vi er i orden
Tell me we’re okay
Sig mig, vi er okay

Panic on the brain, Michael’s gone insane
Panik i hjernen, Michael er vanvittig
Julie starts to make me nervous
Julie begynder at gøre mig nervøs
I don’t really care what they would say
Jeg er ligeglad med hvad de ville sige
I’m asking you to stay
Jeg beder dig om at blive
In my bunker underneath the surface
I min bunker under overfladen

Wonderin’ would you be (Would you be)
Spekulerer du på (ville du være)
My little quarantine? (Quarantine)
Min lille karantæne? (Karantæne)
Or is this the way it ends?
Eller er det sådan, det slutter?

‘Cause I told you my level of concern
fordi jeg fortalte dig mit niveau af bekymring
But you walked by like you never heard
Men du gik forbi, som du aldrig har hørt
And you could bring down my level of concern
Og du kan sænke mit bekymringsniveau
Just need you to tell me we’re alright
Bare brug for at du fortæller mig, at vi er i orden
Tell me we’re okay, yeah
Sig mig, vi er okay, ja

Tell me we’re alright, tell me we’re okay, yeah
Sig mig, vi er okay, fortæl mig, at vi er okay, ja
Tell me we’re alright, tell me we’re okay
Fortæl mig, vi er i orden, fortæl mig, at vi er okay
Bring down my level of concern
Nedbring min bekymringsniveau
Just need you to tell me we’re alright
Bare brug for at du fortæller mig, at vi er i orden
Tell me we’re okay, yeah
Sig mig, vi er okay, ja

‘Cause I told you my level of concern
fordi jeg fortalte dig mit niveau af bekymring
But you walked by like you never heard
Men du gik forbi, som du aldrig har hørt
You could bring down my level of concern
Du kan nedbringe mit bekymringsniveau
Just need you to tell me we’re alright
Bare brug for at du fortæller mig, at vi er i orden
Tell me we’re okay
Sig mig, vi er okay
I need you to tell me we’re alright, tell me we’re okay
Du skal fortælle mig, at vi er i orden
Need you to tell me we’re alright, tell me we’re okay
Du skal fortælle mig, at vi er i orden
I need you to tell me we’re alright, tell me we’re okay
Du skal fortælle mig, at vi er i orden
Need you to tell me we’re alright, tell me we’re okay
Du skal fortælle mig, at vi er i orden
Need you now
jeg har brug for dig nu
I need you now
jeg har brug for dig nu

‘Cause I told you my level of concern
fordi jeg fortalte dig mit niveau af bekymring
But you walked by like you never heard
Men du gik forbi, som du aldrig har hørt
And you could bring down my level of concern
Og du kan sænke mit bekymringsniveau
Just need you to tell me we’re alright
Bare brug for at du fortæller mig, at vi er i orden
Tell me we’re okay, yeah
Sig mig, vi er okay, ja

Tell me we’re alright, tell me we’re okay, yeah
Sig mig, vi er okay, fortæl mig, at vi er okay, ja
Tell me we’re alright, tell me we’re okay
Fortæl mig, at vi er i orden, fortæl mig, at vi er i orden
You could bring down my level of concern
Du kan nedbringe mit bekymringsniveau
Just need you to tell me we’re alright
Bare brug for at du fortæller mig, at vi er i orden
Tell me we’re okay, yeah
Sig mig, vi er okay, ja

In a world where you could just lie to me (Need you)
I en verden, hvor du bare kunne lyve for mig (har brug for dig)
And I’d be okay, we’ll be okay (Level of concern)
Og jeg ville være okay, vi vil være okay (bekymringsniveau)
We’re gonna be okay (Just need you to tell me we’re alright)
vi kommer til at være okay (har bare brug for at du fortæller mig, at vi er i orden)
Tell me we’re okay, I need you
Sig mig, vi er okay, jeg har brug for dig
Need you, tell me
Jeg har brug for, at du fortæller mig det
Need you, tell me
Jeg har brug for, at du fortæller mig det

About admin

Check Also

Charlie Puth – Girlfriend Sangtekster Oversættelse til Dansk

Watch this video on YouTube Girlfriend Sangtekster Oversættelse YeahJa Tired of this conversationTræt af denne …