Twenty One Pilots – My Blood Songtekst Vertaling Nederlands

When everyone you thought you knew
Wanneer iedereen dacht dat je het wist
Deserts your fight, I’ll go with you
Woeste woest, ik ga met je mee
You’re facin’ down a dark hall
je staat in een donkere hal
I’ll grab my light and go with you
Ik pak mijn licht en ga met je mee

‘I’ll go with you, I’ll go with you
Ik zal met je meegaan, ik zal met je mee gaan
I’ll go with you, I’ll go with you
Ik zal met je meegaan, ik zal met je mee gaan
I’ll go with you, I’ll go with you
Ik zal met je meegaan, ik zal met je mee gaan
I’ll go with you
Ik zal met je mee gaan

Surrounded and up against a wall
Omringd en tegen een muur
I’ll shred ’em all and go with you
Ik zal ze allemaal vernietigen en met je mee gaan
When choices end, you must defend
Wanneer keuzes eindigen, moet je verdedigen
I’ll grab my bat and go with you
Ik pak mijn vleermuis en ga met je mee

I’ll go with you, I’ll go with you
Ik zal met je meegaan, ik zal met je mee gaan
I’ll go with you, yeah
Ik zal met je meegaan, ja

Stay with me, no, you don’t need to run
Blijf bij me, nee, je hoeft niet te rennen
Stay with me, my blood, you don’t need to run
Blijf bij me, mijn bloed, je hoeft niet te rennen
Stay with me, no, you don’t need to run
Blijf bij me, nee, je hoeft niet te rennen
Stay with me, my blood, you don’t need to run
Blijf bij me, mijn bloed, je hoeft niet te rennen

If there comes a day
Als er een dag komt
People posted up at the end of your driveway
Mensen postten aan het einde van je oprit
They’re callin’ for your head and they’re callin’ for your name
Ze vragen om je hoofd en ze roepen om je naam
I’ll bomb down on ’em, I’m comin’ through
Ik zal ze bombarderen, ik kom er doorheen
Do they know I was grown with you?
Weten ze dat ik met jou was gegroeid?
If they’re here to smoke, know I’ll go with you
Als ze hier zijn om te roken, weet dan dat ik met je mee zal gaan
Just keep it outside, keep it outside, yeah
Bewaar het gewoon buiten, hou het buiten, ja

Stay with me, no, you don’t need to run
Blijf bij me, nee, je hoeft niet te rennen
Stay with me, my blood, you don’t need to run
Blijf bij me, mijn bloed, je hoeft niet te rennen
Stay with me, no, you don’t need to run
Blijf bij me, nee, je hoeft niet te rennen
Stay with me, my blood, you don’t need to run
Blijf bij me, mijn bloed, je hoeft niet te rennen

(Oooh ooh, oooh ooh)
(Oh Oh)
You don’t need to run
Je hoeft niet te rennen
(Oooh ooh, oooh ooh)
(Oh Oh)
You don’t need to run
Je hoeft niet te rennen
(Oooh ooh, oooh ooh)
(Oh Oh)
You don’t need to run
Je hoeft niet te rennen
(Oooh ooh, oooh ooh)
(Oh Oh)
You don’t need to run
Je hoeft niet te rennen

If you find yourself in a lion’s den
Als je je in een leeuwenkuil bevindt
I’ll jump right in and pull my pin
Ik zal er meteen in springen en aan mijn pin trekken

And go with you, I’ll go with you
En ga met je mee, ik zal met je meegaan
I’ll go with you, I’ll go with you
Ik zal met je meegaan, ik zal met je mee gaan
(You don’t need to run)
(Je hoeft niet te rennen)
I’ll go with you, I’ll go with you
Ik zal met je meegaan, ik zal met je mee gaan
(You don’t need to run)
(Je hoeft niet te rennen)
I’ll go with you
Ik zal met je mee gaan
My blood, I’ll go with you, yeah
Mijn bloed, ik zal met je mee gaan, ja

Stay with me, no, you don’t need to run
Blijf bij me, nee, je hoeft niet te rennen
Stay with me, my blood, you don’t need to run
Blijf bij me, mijn bloed, je hoeft niet te rennen
Stay with me, no, you don’t need to run
Blijf bij me, nee, je hoeft niet te rennen
Stay with me, my blood, you don’t need to run
Blijf bij me, mijn bloed, je hoeft niet te rennen

(Oooh ooh, oooh ooh)
(Oh Oh)
You don’t need to run
Je hoeft niet te rennen
(Oooh ooh, oooh ooh)
(Oh Oh)
You don’t need to run
Je hoeft niet te rennen
(Oooh ooh, oooh ooh)
(Oh Oh)
You don’t need to run
Je hoeft niet te rennen
(Oooh ooh, oooh ooh)
(Oh Oh)
You don’t need to run
Je hoeft niet te rennen

Stay with me, no, you don’t need to run
Blijf bij me, nee, je hoeft niet te rennen
Stay with me, my blood
Blijf bij me, mijn bloed

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …