Twenty One Pilots – My Blood Text Piesne Preklad v Slovensky

When everyone you thought you knew
Keď si myslel, že všetci viete
Deserts your fight, I’ll go with you
Opúšťa tvoj boj, pôjdem s tebou
You’re facin’ down a dark hall
stojíte tmavo do temnej sály
I’ll grab my light and go with you
Budem chytiť moje svetlo a ísť s vami

‘I’ll go with you, I’ll go with you
Idem s tebou, idem s tebou
I’ll go with you, I’ll go with you
Idem s tebou, idem s tebou
I’ll go with you, I’ll go with you
Idem s tebou, idem s tebou
I’ll go with you
pôjdem s tebou

Surrounded and up against a wall
Obklopený a hore na stenu
I’ll shred ’em all and go with you
Všetko ich roztrhnu a idem s vami
When choices end, you must defend
Keď skončíte, musíte sa brániť
I’ll grab my bat and go with you
Budem chytiť môj netopier a ísť s vami

I’ll go with you, I’ll go with you
Idem s tebou, idem s tebou
I’ll go with you, yeah
Idem s tebou, áno

Stay with me, no, you don’t need to run
Zostaňte so mnou, nie, nemusíte bežať
Stay with me, my blood, you don’t need to run
Zostaňte so mnou, moja krv, nemusíte bežať
Stay with me, no, you don’t need to run
Zostaňte so mnou, nie, nemusíte bežať
Stay with me, my blood, you don’t need to run
Zostaňte so mnou, moja krv, nemusíte bežať

If there comes a day
Ak príde deň
People posted up at the end of your driveway
Ľudia vyslaní na konci vašej príjazdovej cesty
They’re callin’ for your head and they’re callin’ for your name
Vyzývajú tvoju hlavu a volajú za tvoje meno
I’ll bomb down on ’em, I’m comin’ through
Budem na ne bomba, prechádzam
Do they know I was grown with you?
Vedia, že som bol s vami pestovaný?
If they’re here to smoke, know I’ll go with you
Ak sú tu na fajčenie, vedz, že pôjdem s vami
Just keep it outside, keep it outside, yeah
Len to nechajte vonku, nechajte ju vonku, jo

Stay with me, no, you don’t need to run
Zostaňte so mnou, nie, nemusíte bežať
Stay with me, my blood, you don’t need to run
Zostaňte so mnou, moja krv, nemusíte bežať
Stay with me, no, you don’t need to run
Zostaňte so mnou, nie, nemusíte bežať
Stay with me, my blood, you don’t need to run
Zostaňte so mnou, moja krv, nemusíte bežať

(Oooh ooh, oooh ooh)
(oh, oh)
You don’t need to run
Nemusíte bežať
(Oooh ooh, oooh ooh)
(oh, oh)
You don’t need to run
Nemusíte bežať
(Oooh ooh, oooh ooh)
(oh, oh)
You don’t need to run
Nemusíte bežať
(Oooh ooh, oooh ooh)
(oh, oh)
You don’t need to run
Nemusíte bežať

If you find yourself in a lion’s den
Ak sa ocitnete v lvu
I’ll jump right in and pull my pin
Skočím priamo a vytiahnem čap

And go with you, I’ll go with you
A choď s tebou, idem s tebou
I’ll go with you, I’ll go with you
Idem s tebou, idem s tebou
(You don’t need to run)
(Nemusíte bežať)
I’ll go with you, I’ll go with you
Idem s tebou, idem s tebou
(You don’t need to run)
(Nemusíte bežať)
I’ll go with you
pôjdem s tebou
My blood, I’ll go with you, yeah
Moja krv, pôjdem s tebou, áno

Stay with me, no, you don’t need to run
Zostaňte so mnou, nie, nemusíte bežať
Stay with me, my blood, you don’t need to run
Zostaňte so mnou, moja krv, nemusíte bežať
Stay with me, no, you don’t need to run
Zostaňte so mnou, nie, nemusíte bežať
Stay with me, my blood, you don’t need to run
Zostaňte so mnou, moja krv, nemusíte bežať

(Oooh ooh, oooh ooh)
(oh, oh)
You don’t need to run
Nemusíte bežať
(Oooh ooh, oooh ooh)
(oh, oh)
You don’t need to run
Nemusíte bežať
(Oooh ooh, oooh ooh)
(oh, oh)
You don’t need to run
Nemusíte bežať
(Oooh ooh, oooh ooh)
(oh, oh)
You don’t need to run
Nemusíte bežať

Stay with me, no, you don’t need to run
Zostaňte so mnou, nie, nemusíte bežať
Stay with me, my blood
Zostaň so mnou, moja krv

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …