Twenty One Pilots – Smithereens Text Piesne Preklad v Slovensky

You know
Vieš
I’ve always been collected, calm and chill
Vždy som bol zbieraný, pokojný a chladný
And you know
A vieš
I never look for conflict for the thrill
Nikdy nehľadám konflikt na vzrušenie
But if I’m feeling
Ale ak cítim
Someone stepping towards you, can’t describe
Niekto, kto smeruje k vám, nemôže opísať
Just what I’m feeling
To, čo cítim

For you, I’d go
Pre vás by som išiel
Step to a dude much bigger than me
Krok k tomu, čo je oveľa väčší ako ja
For you, I know
Pre vás, viem
I would get messed up, weigh 153
Chcel by som sa zmiasť, ktorého hmotnosť je 153 kg
For you
Pre teba
I would get beat to smithereens
Bol by som zbitý na malé kúsky

You know
Vieš
I’ll be in the corner taking notes
Budem v rohu s poznámkami
And you know
A vieš
I got your six while you’re working votes
Dostal som šesť, kým pracujete
But if I’m feeling
Ale ak cítim
Someone stepping towards you, can’t describe
Niekto, kto smeruje k vám, nemôže opísať
Just what I’m feeling
To, čo cítim

For you, I’d go
Pre vás by som išiel
Step to a dude much bigger than me
Krok k tomu, čo je oveľa väčší ako ja
For you, I know
Pre vás, viem
I would get messed up, weigh 153
Chcel by som sa zmiasť, ktorého hmotnosť je 153 kg
For you
Pre teba
I would get beat to smithereens
Bol by som zbitý na malé kúsky

I would get beat to
Chcel by som sa poraziť
You know I had to do one
Vieš, že som musel urobiť jednu
You know I had to do one
Vieš, že som musel urobiť jednu
You know I had to do one
Vieš, že som musel urobiť jednu
On the record for you
Na záznam pre vás
You know I had to do one on the record for her like this
Viete, že som musel urobiť jednu pre rekord pre ňu takhle
You know I had to do one on the record for her like this
Viete, že som musel urobiť jednu pre rekord pre ňu takhle
You know I had to do one on the record for her like this
Viete, že som musel urobiť jednu pre rekord pre ňu takhle
You know I had to do one on the record for her
Vieš, že som pre ňu musel urobiť jednu

I’m feeling
cítim
Someone stepping towards you, can’t describe
Niekto, kto smeruje k vám, nemôže opísať
Just what I’m feeling
To, čo cítim

For you, I’d go
Pre vás by som išiel
Write a slick song just to show you the world
Napíšte skladbu, aby ste vám ukázali svet
For you, I know
Pre vás, viem
They think it’s messed up to sell out for your girl
Myslia si, že je to nepríjemné, aby sa predávala tvojej dievčine
For you, I’d go
Pre vás by som išiel
Step to a dude much bigger than me
Krok k tomu, čo je oveľa väčší ako ja
For you, I know
Pre vás, viem
I would get messed up, weigh 153
Chcel by som sa zmiasť, ktorého hmotnosť je 153 kg
For you
Pre teba
I would get beat to smithereens
Bol by som zbitý na malé kúsky

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …