twenty one pilots – The Hype Songtekst Vertaling in Nederlands

Sometimes I feel cold, even paralyzed
Soms voel ik me koud, zelfs verlamd
My interior world needs to sanitize
Mijn binnenwereld moet ontsmetten
I’ve got to step through or I’ll dissipate
Ik moet erdoorheen stappen of ik zal verdwijnen
I’ll record my step through for my basement tapes
Ik zal mijn stap doornemen voor mijn kelderbanden

Nice to know my kind will be on my side
Leuk om te weten dat mijn soort aan mijn kant staat
I don’t believe the hype
Ik geloof de hype niet
And you know you’re a terrible sight
En je weet dat je een vreselijk gezicht bent
But you’ll be just fine
Maar het komt wel goed
Just don’t believe the hype
Geloof de hype gewoon niet

Yeah, they might be talking behind your head
ja, ze kunnen achter je hoofd praten
Your exterior world can step off instead
Je buitenwereld kan in plaats daarvan afstappen
It might take some friends and a warmer shirt
Je hebt misschien wat vrienden en een warmer shirt nodig
But you don’t get thick skin without getting burnt
Maar je krijgt geen dikke huid zonder verbrand te raken

Nice to know my kind will be on my side
Leuk om te weten dat mijn soort aan mijn kant staat
I don’t believe the hype
Ik geloof de hype niet
And you know you’re a terrible sight
En je weet dat je een vreselijk gezicht bent
But you’ll be just fine
Maar het komt wel goed
Just don’t believe the hype
Geloof de hype gewoon niet
(Take me with you)
(Neem me mee)

(We’re gonna rely pretty heavily
(we gaan er behoorlijk op vertrouwen
On technology
Over technologie
And energy
En energie
To cover up the fact that we’re only two people
Om het feit te verbergen dat we slechts twee mensen zijn
But I think we can do it)
Maar ik denk dat we het kunnen)

No, I don’t know which way I’m going
Nee, ik weet niet welke kant ik op ga
But I can hear my way around
Maar ik kan me een weg banen
No, I don’t know which way I’m going
Nee, ik weet niet welke kant ik op ga
But I can hear my way around
Maar ik kan me een weg banen
No, I don’t know which way I’m going
Nee, ik weet niet welke kant ik op ga
But I can hear my way around
Maar ik kan me een weg banen
No, I don’t know which way I’m going
Nee, ik weet niet welke kant ik op ga
But I can hear my way around
Maar ik kan me een weg banen
But I can hear my way around
Maar ik kan me een weg banen

Nice to know my kind will be on my side
Leuk om te weten dat mijn soort aan mijn kant staat
I don’t believe the hype
Ik geloof de hype niet
And you know you’re a terrible sight
En je weet dat je een vreselijk gezicht bent
But you’ll be just fine
Maar het komt wel goed
Just don’t believe the hype
Geloof de hype gewoon niet
(Don’t believe the hype)
(Geloof de hype niet)
Nice to know my kind will be on my side
Leuk om te weten dat mijn soort aan mijn kant staat
I don’t believe the hype
Ik geloof de hype niet
And you know you’re a terrible sight
En je weet dat je een vreselijk gezicht bent
But you’ll be just fine
Maar het komt wel goed
Just don’t believe the hype
Geloof de hype gewoon niet
Nice to know my kind will be on my side
Leuk om te weten dat mijn soort aan mijn kant staat
I don’t believe the hype
Ik geloof de hype niet
And you know you’re a terrible sight
En je weet dat je een vreselijk gezicht bent
But you’ll be just fine
Maar het komt wel goed
Just don’t believe the hype
Geloof de hype gewoon niet

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …