Weezer – Africa dalszöveg fordítás magyarul

I hear the drums echoing tonight
Hallom, hogy a dobok visszhangoznak ma este
But she hears only whispers of some quiet conversation
De csak csendes beszélgetésnek hallatszik
She’s coming in, 12:30 flight
Jön, 12:30 repülés
The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation
A holdfényes szárnyak tükrözik azokat a csillagokat, amelyek vezetnek az üdvösség felé
I stopped an old man along the way
Megállítottam egy öregembert az út mentén
Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies
Remélve, hogy megtalálja a régi elfeledett szavakat vagy az ókori dallamokat
He turned to me as if to say
Úgy fordult hozzám, mintha azt mondaná
“Hurry boy, it’s waiting there for you”
“Siess, fiú, ott vár rád”

It’s gonna take a lot to drag me away from you
Sokat fog venni, hogy elhúzzon tőlem
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
Nincs olyan, amire száz ember vagy több valaha is képes lenne
I bless the rains down in Africa
Áldom az esõket Afrikában
Gonna take some time to do the things we never have
Rengeteg időt vesz igénybe, hogy megcsináljuk azokat a dolgokat, amelyeket soha nem éltünk

The wild dogs cry out in the night
A vadak kutyák kiáltanak az éjszakában
As they grow restless longing for some solitary company
Ahogy egyre nyugtalanul vágynak egy magányos társaságra
I know that I must do what’s right
Tudom, hogy meg kell tennie a helyes dolgot
As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti
Annyira biztos, mint a Kilimanjaro, mint az Olympus a Serengeti felett
I seek to cure what’s deep inside
Meg akarom gyógyítani a mélységet
Frightened of this thing that I’ve become
Megijesztettem attól a dologtól, hogy én lettem

It’s gonna take a lot to drag me away from you
Sokat fog venni, hogy elhúzzon tőlem
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
Nincs olyan, amire száz ember vagy több valaha is képes lenne
I bless the rains down in Africa
Áldom az esõket Afrikában
Gonna take some time to do the things we never have
Rengeteg időt vesz igénybe, hogy megcsináljuk azokat a dolgokat, amelyeket soha nem éltünk

Hurry boy, she’s waiting there for you
Siess, fiú, ott vár rád

It’s gonna take a lot to drag me away from you
Sokat fog venni, hogy elhúzzon tőlem
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
Nincs olyan, amire száz ember vagy több valaha is képes lenne
I bless the rains down in Africa
Áldom az esõket Afrikában
I bless the rains down in Africa
Áldom az esõket Afrikában
I bless the rains down in Africa
Áldom az esõket Afrikában
I bless the rains down in Africa
Áldom az esõket Afrikában
I bless the rains down in Africa
Áldom az esõket Afrikában
Gonna take some time to do the things we never have
Rengeteg időt vesz igénybe, hogy megcsináljuk azokat a dolgokat, amelyeket soha nem éltünk