Weezer – Africa şarkı sözleri türkçe çeviri

I hear the drums echoing tonight
Bu gece yankılayan davulların sesini duyuyorum
But she hears only whispers of some quiet conversation
Ama sadece sessiz konuşmanın fısıltısını duyar
She’s coming in, 12:30 flight
O geliyor, 12:30 uçuşu
The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation
Ay ışığının kanatları beni kurtuluşa yönlendiren yıldızları yansıtır.
I stopped an old man along the way
Yol boyunca yaşlı bir adamı durdurdum.
Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies
Bazı eski unutulmuş kelimeleri veya antik ezgileri bulmak umuduyla
He turned to me as if to say
Bana söyleyecekmiş gibi döndü.
“Hurry boy, it’s waiting there for you”
“Çabuk çocuk, orada senin için bekliyor”

It’s gonna take a lot to drag me away from you
Beni senden uzaklaştırmak için çok şey alacak
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
Yüz adam ya da daha fazlasının yapabileceği hiçbir şey yok
I bless the rains down in Africa
Afrika’daki yağmurları kutsam
Gonna take some time to do the things we never have
Asla sahip olmadığımız şeyleri yapmak için biraz zaman ayır

The wild dogs cry out in the night
Vahşi köpekler gece ağlıyor
As they grow restless longing for some solitary company
Bazı yalnız şirket için huzursuz özlem duydukça
I know that I must do what’s right
Biliyorum ki doğru olanı yapmalıyım
As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti
Kilimanjaro’nun Serengeti’nin üzerinde Olympus gibi yükseldiği gibi
I seek to cure what’s deep inside
İçinde derin olanı iyileştirmeye çalışıyorum
Frightened of this thing that I’ve become
Bu şeyden korktum.

It’s gonna take a lot to drag me away from you
Beni senden uzaklaştırmak için çok şey alacak
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
Yüz adam ya da daha fazlasının yapabileceği hiçbir şey yok
I bless the rains down in Africa
Afrika’daki yağmurları kutsam
Gonna take some time to do the things we never have
Asla sahip olmadığımız şeyleri yapmak için biraz zaman ayır

Hurry boy, she’s waiting there for you
Acele et, o senin için orada bekliyor

It’s gonna take a lot to drag me away from you
Beni senden uzaklaştırmak için çok şey alacak
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
Yüz adam ya da daha fazlasının yapabileceği hiçbir şey yok
I bless the rains down in Africa
Afrika’daki yağmurları kutsam
I bless the rains down in Africa
Afrika’daki yağmurları kutsam
I bless the rains down in Africa
Afrika’daki yağmurları kutsam
I bless the rains down in Africa
Afrika’daki yağmurları kutsam
I bless the rains down in Africa
Afrika’daki yağmurları kutsam
Gonna take some time to do the things we never have
Asla sahip olmadığımız şeyleri yapmak için biraz zaman ayır

Published
Categorized as Turkish