Weezer – Africa Songtekst Vertaling Nederlands

I hear the drums echoing tonight
Ik hoor de drums echoën vanavond
But she hears only whispers of some quiet conversation
Maar ze hoort alleen gefluister van een rustig gesprek
She’s coming in, 12:30 flight
Ze komt naar binnen, 12:30 vlucht
The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation
De maanverlichte vleugels weerspiegelen de sterren die me naar de zaligheid leiden
I stopped an old man along the way
Ik stopte onderweg een oude man
Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies
In de hoop wat oude vergeten woorden of oude melodieën te vinden
He turned to me as if to say
Hij draaide zich naar me toe alsof hij wilde zeggen
“Hurry boy, it’s waiting there for you”
“Haast je jongen, hij wacht daar op jou”

It’s gonna take a lot to drag me away from you
Het zal veel kosten om me bij je weg te slepen
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
Er is niets dat honderd man of meer ooit zou kunnen doen
I bless the rains down in Africa
Ik zegen de regen in Afrika
Gonna take some time to do the things we never have
Neem tijd om dingen te doen die we nooit hebben gedaan

The wild dogs cry out in the night
De wilde honden schreeuwen in de nacht
As they grow restless longing for some solitary company
Terwijl ze een rusteloos verlangen naar een eenzaam bedrijf worden
I know that I must do what’s right
Ik weet dat ik moet doen wat juist is
As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti
Zo zeker als de Kilimanjaro oprijst als Olympus boven de Serengeti
I seek to cure what’s deep inside
Ik probeer te genezen wat diep van binnen is
Frightened of this thing that I’ve become
Bang voor dit ding dat ik ben geworden

It’s gonna take a lot to drag me away from you
Het zal veel kosten om me bij je weg te slepen
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
Er is niets dat honderd man of meer ooit zou kunnen doen
I bless the rains down in Africa
Ik zegen de regen in Afrika
Gonna take some time to do the things we never have
Neem tijd om dingen te doen die we nooit hebben gedaan

Hurry boy, she’s waiting there for you
Haast je jongen, ze wacht daar op jou

It’s gonna take a lot to drag me away from you
Het zal veel kosten om me bij je weg te slepen
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
Er is niets dat honderd man of meer ooit zou kunnen doen
I bless the rains down in Africa
Ik zegen de regen in Afrika
I bless the rains down in Africa
Ik zegen de regen in Afrika
I bless the rains down in Africa
Ik zegen de regen in Afrika
I bless the rains down in Africa
Ik zegen de regen in Afrika
I bless the rains down in Africa
Ik zegen de regen in Afrika
Gonna take some time to do the things we never have
Neem tijd om dingen te doen die we nooit hebben gedaan

Published
Categorized as Dutch