Why Don’t We – What Am I Text Písně Překlad v Český

I met her on a Monday evening
Potkal jsem ji v pondělí večer
She was standing outside of the park and ride
Stála před parkem
And I said, “Hey ma, where you been?”
A řekl jsem: „Ahoj, kde jsi byl?“
“Been looking for a woman like you for all my life”
“Hledal jsem ženu jako ty po celý můj život.”
And she said, “Hola, talk to me, before I have to leave”
A řekla: „Ahoj, promluv se mnou, než musím odejít.“
And one day we could be
A jednoho dne bychom mohli být
Maybe more than two lost souls just passing by
Možná, že kolem míjí více než dvě ztracené duše

Knew I was falling when I looked inside your eyes
Věděl jsem, že padám, když jsem se podíval do tvých očí
She said, “I know you are, but what am I?”
„Vím, že jste, ale co jsem?“

Tell me, have you seen a sunset
Řekni mi, viděl jsi západ slunce
Turn into a sunrise?
Proměňte se v východ slunce?
Kiss right through the night?
Polibek přes noc?
‘Cause we should try that sometime
protože bychom to měli někdy vyzkoušet
Hold you ’til the mornin’
Držte tě až do rána
And if I said I’m fallin’, would you just reply
A kdybych řekl, že padám, odpověděl bys
“I know you are, but what am I?”
“Vím, že jsi, ale co jsem?”

(Ah-ooh, ah-ooh)
(Ah-oh, ah-oh)
What am I?
Co jsem?
(Ah-ooh)
(Ah-oh)
What am I?
Co jsem?
(Ah-ooh)
(Ah-oh)

Open the door to my apartment, when we get in
Až vstoupíme, otevřete dveře do mého bytu
Kissin’ on my neck and throw my jacket to the side
Líbání na krku a házení bundy na stranu
I know your heart is beating quick
Vím, že vaše srdce bije rychle
And if you put your head on my chest hear the same in mine, yeah
A pokud si položíš hlavu na moji hruď, uslyšíš to stejné v mé, ano
And we’ll be making love
A budeme se milovat
Until the sun comes up
Dokud slunce nevyjde
But one day maybe I
Ale jednoho dne možná já
I could put a ring on your finger before you change your mind, yeah
Mohl bych si dát prst na prst, než změníš názor, ano

Knew I was falling when I looked inside your eyes
Věděl jsem, že padám, když jsem se podíval do tvých očí
She said, “I know you are, but what am I?”
„Vím, že jste, ale co jsem?“

Tell me, have you seen a sunset
Řekni mi, viděl jsi západ slunce
Turn into a sunrise?
Proměňte se v východ slunce?
Kiss right through the night?
Polibek přes noc?
‘Cause we should try that sometime
protože bychom to měli někdy vyzkoušet
Hold you ’til the mornin’
Držte tě až do rána
And if I said I’m fallin’, would you just reply
A kdybych řekl, že padám, odpověděl bys
“I know you are, but what am I?”
“Vím, že jsi, ale co jsem?”

(Ah-ooh, ah-ooh)
(Ah-oh, ah-oh)
What am I?
Co jsem?
(Ah-ooh)
(Ah-oh)
What am I?
Co jsem?
(Ah-ooh)
(Ah-oh)
What am I?
Co jsem?
(Ah-ooh)
(Ah-oh)

Tell me, have you seen a sunset
Řekni mi, viděl jsi západ slunce
Turn into a sunrise?
Proměňte se v východ slunce?
Kiss right through the night?
Polibek přes noc?
‘Cause we should try that sometime
protože bychom to měli někdy vyzkoušet
Hold you ’til the mornin’
Držte tě až do rána
And if I said I’m fallin’, would you just reply?
A kdybych řekl, že padám, mohl bys jen odpovědět?
“I know you are, but what am I?”
“Vím, že jsi, ale co jsem?”

Tell me, have you seen a sunset (Yeah)
Řekni mi, viděl jsi západ slunce (ano)
Turn into a sunrise?
Proměňte se v východ slunce?
Kiss right through the night? (Through the night)
Polibek přes noc? (Přes noc)
‘Cause we should try that sometime
protože bychom to měli někdy vyzkoušet
Hold you ’til the mornin’ (Hold you ’til the morning)
Držte se do rána (Držte se do rána)
And if I said I’m fallin’, would you just reply
A kdybych řekl, že padám, odpověděl bys
“I know you are, but what am I?”
“Vím, že jsi, ale co jsem?”

Published
Categorized as Czech