Wiz Khalifa, Charlie Puth – See You Again Songtekst Vertaling Nederlands

It’s been a long day without you, my friend
Het was een lange dag zonder jou, mijn vriend
And I’ll tell you all about it when I see you again
En ik zal je er alles over vertellen als ik je weer zie
We’ve come a long way from where we began
We hebben een lange weg afgelegd van waar we begonnen
Oh, I’ll tell you all about it when I see you again
Oh, ik zal je er alles over vertellen als ik je weer zie
When I see you again
Wanneer ik je weer zie

Damn, who knew?
Verdomme, wie wist het?
All the planes we flew, good things we been through
Alle vliegtuigen die we hebben gevlogen, de goede dingen die we hebben meegemaakt
That I’d be standing right here talking to you
Dat ik hier zou staan ​​om met je te praten
‘Bout another path, I know we loved to hit the road and laugh
Over een ander pad, ik weet dat we graag onderweg zijn en lachen
But something told me that it wouldn’t last
Maar iets vertelde me dat het niet zou standhouden
Had to switch up, look at things different, see the bigger picture
Moest overschakelen, kijken naar dingen anders, zie het grotere geheel
Those were the days, hard work forever pays
Dat waren de dagen, hard werken voor altijd
Now I see you in a better place, uh
Nu zie ik je op een betere plaats, uh

How can we not talk about family
Hoe kunnen we niet over familie praten
When family’s all that we got?
Wanneer is het gezin alles dat we hebben?
Everything I went through
Alles waar ik doorheen ben gegaan
You were standing there by my side
Je stond daar aan mijn zijde
And now you gon’ be with me for the last ride
En nu zul je bij mij zijn voor de laatste rit

It’s been a long day without you, my friend
Het was een lange dag zonder jou, mijn vriend
And I’ll tell you all about it when I see you again
En ik zal je er alles over vertellen als ik je weer zie
We’ve come a long way from where we began
We hebben een lange weg afgelegd van waar we begonnen
Oh, I’ll tell you all about it when I see you again
Oh, ik zal je er alles over vertellen als ik je weer zie
When I see you again
Wanneer ik je weer zie

Aah oh, aah oh
Aah oh, ah oh
Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh
Wo oh
Yeah
Ja

First, you both go out your way and the vibe is feeling strong
Eerst gaan jullie beiden je gang en voelt de sfeer sterk aan
And what’s small turned to a friendship, a friendship turned to a bond
En wat is klein geworden naar vriendschap, vriendschap wendde zich tot een band
And that bond will never be broken, the love will never get lost
En die band zal nooit worden verbroken, de liefde zal nooit verloren gaan
And when brotherhood come first, then the line will never be crossed
En wanneer broederschap voorop staat, zal de lijn nooit worden overschreden
Established it on our own when that line had to be drawn
Heeft het alleen gemaakt toen die lijn getrokken moest worden
And that line is what we reached, so remember me when I’m gone
En die lijn is wat we bereikten, dus onthoud me als ik weg ben

How can we not talk about family
Hoe kunnen we niet over familie praten
When family’s all that we got?
Wanneer is het gezin alles dat we hebben?
Everything I went through
Alles waar ik doorheen ben gegaan
You were standing there by my side
Je stond daar aan mijn zijde
And now you gon’ be with me for the last ride
En nu zul je bij mij zijn voor de laatste rit

So let the light guide your way, yeah
Dus laat het licht je een weg wijzen, ja
Hold every memory as you go
Houd elke herinnering in de gaten
And every road you take
En elke weg die u neemt
Will always lead you home, home
Leidt je altijd naar huis, naar huis

It’s been a long day without you, my friend
Het was een lange dag zonder jou, mijn vriend
And I’ll tell you all about it when I see you again
En ik zal je er alles over vertellen als ik je weer zie
We’ve come a long way from where we began
We hebben een lange weg afgelegd van waar we begonnen
Oh, I’ll tell you all about it when I see you again
Oh, ik zal je er alles over vertellen als ik je weer zie
When I see you again
Wanneer ik je weer zie

Aah oh, aah oh
Aah oh, ah oh
Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh
Wo oh
Yeah
Ja